بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   سه شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

مشاوره در امور پارک ها و مراکز رشد

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده مشاوره در امور پارک ها و مراکز رشد

مالکیت فکری/معنوی

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده مالکیت فکری/معنوی

مکان آموزش

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده مکان آموزش

مکان پژوهش

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده مکان پژوهش

بازاریابی

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده بازاریابی

خدمات نمایشگاهی

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده خدمات نمایشگاهی

چاپ/ نگارش/ ترجمه کتاب

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده چاپ/ نگارش/ ترجمه کتاب

امنیت مجازی و شبکه

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده امنیت مجازی و شبکه

ایزو/استاندارد/کالیبراسیون/...

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده ایزو/استاندارد/کالیبراسیون/...

حمل و نقل

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده حمل و نقل

ساخت اپلیکیشن

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده ساخت اپلیکیشن

خارج از کشور

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده خارج از کشور

طرح تحقیقاتی

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده طرح تحقیقاتی

VC و سرمایه گذاری

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده VC و سرمایه گذاری

پایان نامه

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده پایان نامه

خدمات نیکوکارانه و خیرانه

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده خدمات نیکوکارانه و خیرانه

مرکز تولید

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده مرکز تولید

همایش/کارگاه آموزشی /...

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده همایش/کارگاه آموزشی /...

تامین دفتر کار

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده تامین دفتر کار

برگزاری همایش

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده برگزاری همایش

گردشگری سلامت

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده گردشگری سلامت

تجاری سازی

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده تجاری سازی

خدمات تخصصی پزشکی

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده خدمات تخصصی پزشکی

تدوین مستندات شرکتی (برنامه کسب و کار/..)

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده تدوین مستندات شرکتی (برنامه کسب و کار/..)

راهنمای پایان نامه

1 نفر ارائه دهنده
1 نفر درخواست کننده راهنمای پایان نامه

مقاله نویسی

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده مقاله نویسی

اخذ مجوز

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده اخذ مجوز

مشاوره های دیگر

1 نفر ارائه دهنده
0 نفر درخواست کننده مشاوره های دیگر
اگر در مورد گروه بندی، چیدمان و محتوای محصولات یا خدمات وارد شده انتقاد، پیشنهاد و نظری دارید از طریق فرم زیر اقدام نمائید.
verification

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

حامد حسنی نیاتعداد 73 محصول/خدمت  

نیلوفرآبی سوفسطاییتعداد 40 محصول/خدمت  

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo