بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   سه شنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۲
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

اینها بخشی از محصولات و خدماتی است که کاربران بایومواد به سبد خرید خود اضافه کرده اند

شما نیز می توانید با افزودن محصولات و خدماتی که فروش و یا ارائه می کنید یا قصد خریداری و درخواست آن را دارید، به سبد خرید خود بازار خود را گسترش داده و محصولات تولید و یا خدمات قابل ارائه خود را در معرض دید سایر کاربران قرار دهید و یا محصولاتی که لازم دارید و یا خدماتی که به دنبال آن هستید را با قیمت مناسب تهیه کنید

FERRITINخرید توسط  کاربر کد 52200


AFPخرید توسط  کاربر کد 52200


LGخرید توسط  کاربر کد 52200


FSHخرید توسط  کاربر کد 52200


Betaخرید توسط  کاربر کد 52200


T3خرید توسط  کاربر کد 52200


CORTISOLخرید توسط  کاربر کد 52200


Anti-TPOخرید توسط  کاربر کد 52200


Anti-TGخرید توسط  کاربر کد 52200


PSAخرید توسط  کاربر کد 52200


T4خرید توسط  کاربر کد 52200


DHEAخرید توسط  کاربر کد 52200


C.Peptideخرید توسط  کاربر کد 52200


بازاریابیدرخواست توسط  کاربر کد 52098


بازاریابیدرخواست توسط  کاربر کد 52159


سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo