بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0

لیست کلی قوانین

http://mehr.tums.ac.ir/Laws.aspx

 

قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی

http://www.fda.gov.ir/item/586

 

قوانین نظام پزشکی

http://irimc.org/FileManager/ghanoon.pdf?Lang=FA

 

تجهیزات پزشکی

http://www.imed.ir/Default.aspx?usc=vI5qre0j 8=&enum=slqzRyx3JrA=

 

IVD

http://www.imed.ir/Uploads/Content/Documents/129.pdf

 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94734

 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

http://law.sbmu.ac.ir/uploads/قانون_مربوط_به_مقررات_امور_پزشکی.pdf

 

فهرست داروهای ایران(آبان ماه۹۵)

http://www.fda.gov.ir/item/463

 

فرآورده های بیولوژیک

http://www.fda.gov.ir/list/content?catId=35

 

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/798342?keyword=دارو

 

آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/851799?keyword=دارو

 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94734

درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

FERRITINخرید توسط  رامین توکلی

AFPخرید توسط  رامین توکلی

LGخرید توسط  رامین توکلی

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

حامد حسنی نیاتعداد 73 محصول/خدمت  

نیلوفرآبی سوفسطاییتعداد 40 محصول/خدمت  

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo