بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
0
افزایش موارد نارسایی قلبی در جهانبه گزارش مهر به نقل از ساینس دیلی، دکتر «نیکولا براگازی» سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه یورک کانادا، در این باره می گوید: مطالعه ما این دیدگاه مشترک را نشان می دهد که نارسایی قلبی به شدت در حال افزایش است. در این تجزیه و تحلیل داده های مطالعه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در ۱۹۵ کشور استفاده شده است. نرخ شیوع مرتبط با سن روند نزولی تدریجی را نشان می دهد که بیانگر آن است پیری و رشد جمعیت مسئول افزایش شیوع این بیماری است. این مطالعه تفاوت های عمده ای را بین مناطق جهان نشان داد. محققان از شاخص اجتماعی-جمعیت شناختی برای دسته بندی ۱۹۵ کشور به پنج گروه با توجه به وضعیت توسعه ای استفاده کردند: شاخص پایین، پایین روبه متوسط، متوسط، متوسط روبه بالا و بالا. نتایج نشان داد بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷، میزان شیوع نارسایی قلبی در کشورهای با شاخص اجتماعی-جمعیت شناختی بالا ۲۰.۳ درصد کاهش یافته اما در کشورهای با شاخص پایین، پایین روبه متوسط، و متوسط افزایش یافته است. به گفته محققان، افزایش شیوع نارسایی قلبی در کشورهای با شاخص پایین، پایین روبه متوسط، و متوسط ناشی از افزایش فاکتورهای پرخطر مانند فشارخون بالا، دیابت شیرین، چاقی، سیگار کشیدن و سایر سبک های زندگی ناسالم است.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo