بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0

لیست کلی قوانین

http://mehr.tums.ac.ir/Laws.aspx

 

قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی

http://www.fda.gov.ir/item/586

 

قوانین نظام پزشکی

http://irimc.org/FileManager/ghanoon.pdf?Lang=FA

 

تجهیزات پزشکی

http://www.imed.ir/Default.aspx?usc=vI5qre0j 8=&enum=slqzRyx3JrA=

 

IVD

http://www.imed.ir/Uploads/Content/Documents/129.pdf

 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94734

 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

http://law.sbmu.ac.ir/uploads/قانون_مربوط_به_مقررات_امور_پزشکی.pdf

 

فهرست داروهای ایران(آبان ماه۹۵)

http://www.fda.gov.ir/item/463

 

فرآورده های بیولوژیک

http://www.fda.gov.ir/list/content?catId=35

درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo