بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

نوعی DNA است که بطور طبیعی وجود ندارد و با متصل کردن قطعات  DNAی مختلف بدست می آید. بدین منظور توالی DNA ی مورد نظر به یک حامل متصل می شود. این حامل ممکن است ژنوم باکتری، یک پلاسمید یا ژنوم یک ویروس باشد.ادامه مطلب RNAi : سیستمی در موجودات زنده است که میزان و نحوه فعالیت ژنها را کنترل می کند. دو نوع RNAی کوچک در این فرآیند نقش دارند: miRNA و . siRNA این بیومولکولها قادر به اتصال به RNA های خاص دیگری هستند و فعالیت آنها را افزایش یا کاهش می دهند.
 

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

مجتبی سادهتعداد 18 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo