بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

  Elisa از حروف اول کلماتenzyme linked immuno sorbent assay گرفته شده است که ترجمه آن به فارسی سنجش ایمنی مرتبط با آنزیم میباشد.
اولین کیت الیزا در سال ۱۹۸۵ برای تشخیس بیماری گامبرو ساخته شد.
الیزا دارای محاسنی است از قبیل حساسیت بالا، سرعت بالا، قابلیت تکرار پذیری، آسان بودن روش کار ولی قابل اعتماد بودن نتایج آن مانند تمام روشهای آزمایشگاهی به انجام دادن روش آزمایش و توجه به جزییات کار بستگی دارد و مرور پروتکل موجود در داخل هر کیت قبل از شروع کار ضروری است.
برای انجام آزمایش الیزا نیاز به نمونه مورد آزمایش و کیت داریم. نمونه میتواند سرم، بافت، کشت سلول، تخم مرغ، شیر، گوشت و غیره باشد.
هر کیت بسته ای است حاوی مواد زیر:

۱.پلیتهای پوشیده شده با آنتی ژن یا آنتی بادی که جنس این پلیتها از پلی استیرن میباشد که آنتی ژن غیر فعال و یا آنتی بادی در کف آنها چسبانیده شده و یا اصطلاحا coat شده است. این پلیتها داخل پوششهای آلمینیومی قرار دارند که حاوی مواد رطوبت گیر هستند و تا زمانی که پلیت را مورد استفاده قرار میدهیم نبایستی از پوشش خارج شود.
۲.محلول رقیق کننده یا sample diluent
محلولی است که نمونه ها به نسبت معین با آن رقیق میشوند.
۳.محلول شستشو
محلولی است شامل یک بافر فسفاته که برای شستشوی پلیتها از مواد باند نشده مورد استفاده قرار میگیرد و در بعضی از کیتها مانند آیدکس به علت استفاده از آب مقطر برای شستشو این محلول وجود ندارد. اگر محلول شستشو بعد از رسیدن به دمای اتاق حالت کریستالی داشته باشد بایستی به خوبی تکان داده شود تا مخلوط شود.

۴.کنژوگه: آنتی بادی یا آنتی ژنها یی هستند که با آنزیم نشان دار شده اند و با باندهای آنتی ژن-آنتی بادی موجود در پلیت واکنش نشان میدهند.( آنزیمهای متفاوتی وجود دارد مانند پراکسیداز، فسفاتاز، لیزوزیم و غیره )
کنژوگه اگر در شرایط نامناسب نگهداری شود و یا در اثر مصرف ناصحیح آلوده گردد فعالیت آنزیماتیک خود را از دست میدهد.

۵.سوبسترا:مخلوطی از پروکسید هیدروژن و یک ماده رنگزا ( کروموژن ) میباشد که بیرنگ ولی رنگزا است و با بخش آنزیمی کونژگه واکنش نشان میدهد.
فعالیت شیمیایی سوبسترا با در معرض نور قرار گرفتن و یآ تماس با فلزات به مخاطره می افتد.

۶.محلول متوقف کننده: این محلول که معمولا یک نوع اسید مثل اسید فلوئورهیدریک و یا اسید سولفوریک میباشد پایان دهنده واکنش بین آنزیم موجود در کونژگه و سوبسترا است.

۷.کنترلها: شامل کنترلهای مثبت و منفی میباشد. کنترل مثبت محلولی است حاوی آنتی ژن یا آنتی بادی که به استاندارد نمودن پلیتها کمک میکند و همچنین برای ارزیابی و دقت کار و محاسبه نتایج استفاده میشود. کنترلها ممکن است رقیق شده و آماده مصرف باشند یا نیاز به رقیق کردن داشته باشند.

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

مجتبی سادهتعداد 18 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo