بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

در این روش، یک زنجیره DNA با توالی دلخواه طراحی و رشته مکمل آن نیز ساخته و پس از فعال شدن بر روی نانوذرات طلا نشانده می شود. همچنین رشته  DNA  دیگری که مکمل بخشی از DNA هدف است، پس از فعال شدن روی نانوذره طلا تثبیت می شوند.
مهندسی ژنتیک، به مجموعه روشهایی گفته می شود که به منظور جداسازی، خالص سازی، وارد کردن و بیان یک ژن خاص در یک میزبان بکار می‌رود و نهایتا" منجر به بروز یک صفت خاص و یا تولید محصول مورد نظر در جاندار میزبان می‌شود. این علم کاربردهای زیادی در علوم پایه، تولیدات صنعتی، کشاورزی و علوم پزشکی دارد.واژه بیوتکنولوژی نخستین بار در سال ۱۹۱۹ از سوی Karl Ereky به مفهوم کاربرد علوم زیستی در فناوری‌های ساخت بشر به کار برده شد. به طور کلی هر گونه کنش هوشمندانه بشر در آفرینش، بهبود و عرضه فرآوردههای گوناگون با استفاده از جانداران، به ویژه از طریق دستکاری آنها در سطح مولکولی در بیوتکنولوژی قرار می‌‌گیرد.

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

مجتبی سادهتعداد 18 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo