بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

کلونینگ ژن پروسه ای است که طی آن یک DNA خارجی را وارد سلول میزبان انتخابی می کنیم و میزبان را برای سنتز پروتئین مرتبط با آن قطعه ژنی به خدمت میگیریم.

Gene cloning شامل مراحل زیر است :

1 – جدا کردن قطعه ژنی مد نظر از بقیه ژنها

2 – انتخاب وکتور مناسب

3 – اینتگره کردن ژن با وکتور و تشکیل پلاسمید کامل ( DNA Recambinant )

4 – انتقال پلاسمید به hust  ( Transformation or Translection )

5 – تکثیر (Replication ) و انتقال پلاسمید حاوی ژن از سلول مادر به سلولهای دختری

6 –رونویسی (Transcription  )

7 – ساخت پروتئین در فرایند ترجمه (Translation )

مثال : تولید انسولین توسط Ecoli  : انسولین یک پروتئین یوکاریوتی است لذا ژن آنرا از سلول یوکاریوت ( Mamalian call ) جدا کرده و مراحل 1 تا 7 فوق را انجام می دهیم .(host  همان Ecoli است که انسولین را می سازد ).

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

مجتبی سادهتعداد 18 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo