بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
 •   چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

کشت بافت و سلول گیاهی به همراه روش‌های مهندسی ژنتیک از ارکان مهم فناوری زیستی به عنوان یکی از علوم پیشرفته دنیا به‌شمار می‌آیند. با علم به این موضوع که هر یک از سلول‌های گیاهی تمایز نیافته توانایی تبدیل شدن به گیاه کامل را دارند، دریچه‌ای تازه پیش روی دانشمندان و محققان علوم زیستی گشوده شد، به نحوی که در مقایسه با روش‌های اصلاح سنتی گیاهان، تسریع قابل ملاحظه‌ای در مدت زمان اجرای برنامه‌های اصلاحی به وجود آمد و امکان انجام تلاقی‌های بین جنسی را نیز فراهم نمود. علاوه بر این نگهداری ذخایر توارثی، تولید گیاهان عاری از ویروس و تولید گیاهان هاپلوئید از جمله کاربردهای مهم دیگر کشت بافت و سلول گیاهی می‌باشند.

کشت بافت، رشد بافت‌ها یا سلول‌ها بصورت جداگانه از ارگانیسم است. این کار معمولاً با استفاده از محیط کشت مایع، نیمه جامد یا جامد (مانند محیط کشت براث (آبگوشت) یا آگار) انجام می‌شود. کشت بافت به کشت سلول‌ها و بافت‌های حیوانی اشاره می‌کند. در اصطلاح اختصاصی‌تر از این اصطلاح برای کشت گیاهان استفاده می‌شود. اصطلاح «کشت بافت» بوسیله آسیب‌شناس آمریکایی مونتروز تومس باروز، ابداع شد. روش‌های کشت بافت مبتنی بر دو مرحله تمایززدایی و تمایزیابی است که انجام هر یک از این مراحل به شرایط خاصی نیاز دارد و باید در محیطی عاری از هرگونه آلودگی صورت پذیرد که گاه باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. با این وجود مراکز تولیدی سالیانه میلیون‌ها نهال و گیاه مختلف را از طریق روش‌های ریزازدیادی به بازار عرضه می‌کنند و فرآورده‌های زیستی متعددی نیز با استفاده از روش‌های کشت بافت تولید می‌شوند.

روش‌های کشت بافت گیاهی

 • کشت پینه
 • کشت سوسپانسیون سلولی
 • کشت پروتوپلاست
 • کشت هاپلویید
 • کشت جنین و اندام
 • باززایی و ریز ازدیادی

کاربرد مدرن

در کاربرد مدرن، کشت بافت به‌طور کلی به رشد سلول‌ها از بافت یک جاندار چندسلولی در شرایط برون تنی (in vitro) اشاره می‌کند. این سلولها ممکن است از یک ارگانیسم دهنده (سلول‌های اولیه یا پرایمری) یا از یک لاین سلولی حفظ شده جداسازی شوند. سلول‌ها در یک محیط کشت بافت، که حاوی مواد مغذی ضروری و منابع انرژی لازم برای حیات سلول است، غوطه ور می‌شوند. اصطلاح کشت بافت اغلب بجای کشت سلولی استفاده می‌شود. معنای تحت اللفظی کشت بافت به کشت قطعات بافت (کشت ریزنمونه) اشاره می‌کند.

کشت بافت ابزار مهمی برای مطالعه زیست‌شناسی سلولهای جانداران چندسلولی است که در آن محیط مناسبی جهت دستکاری، تجزیه و آنالیز بافت در شرایط درون شیشه ای(In vitro) فراهم می‌شود.

کشت بافت گیاهی با رشد گیاهان کامل از قطعات کوچک بافت گیاهی در ارتباط است. این قطعات کوچک در یک محیط کشت، کشت داده می‌شوند.

پیش شرط لازم در تراریزش به واسطه کشت بافت

مرحله مهم پیش از آغاز کشت بافت:

 1. شناسایی گیاهی با توانایی ایجاد بافت کالوسی سالم که قابلیت تقسیم سریع نیز داشته باشد.

مرحله مهم پس از آغاز کشت بافت و پیش از اجرای تراریزش:

 1. شناسایی و جداسازی بافت سالم که قابلیت تقسیم سریع نیز داشته باشد.

مراحل کلیدی در تراریزش به واسطه کشت بافت

چهار مرحله کلیدی در کشت بافت شامل موارد ذیل است:

 1. شناسایی و جداسازی ژن یا ژن‌های مورد نظر از موجود اصلی؛
 2. درج ژن جدا شده در پلاسمید و تکثیر آن در باکتری (همسانه‌سازی
 3. وارد کردن ژن همسانه‌سازی شده به سلول‌های مورد نظر؛
 4. انتخاب و پرورش سلول‌های تراریخت.

کاربردهای کشت بافت

از مهمترین کاربردهای کشت بافت، تکثیر گونه‌های مفید ومقاوم به شکل کاملاً همسان می‌باشد. به عنوان مثال کشت بافت پایه مقاوم به گموز گیاه پسته در ایران صورت می‌گیرد.

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

مجتبی سادهتعداد 18 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo