بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   یکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

برای خالص سازی آب و تقطیر آن، تجهیزات آزمایشگاهی ای استفاده می شود که شامل دستگاه های دیونایزر ، دستگاه آب مقطر گیری آزمایشگاهی ، دستگاه آب خالص آزمایشگاهی و فیلترهای آزمایشگاهی می شوند.

برای تولید آب فوق خالص ، تکنیک هایی وجود دارد که موارد زیر را شامل می شود:

  1. اسمز معکوس ( RO )
  2. فیلتر کربنی
  3. اولترا فیلتراسیون (فرا پالایش)
  4. تبادل یون
  5. اکسیداسیون به وسیله ی اشعه ی ماورای بنفش

نحوه استفاده از آب خالص و تقطیر شده در آزمایشگاه چگونه است؟

استفاده از آب خالص و تقطیر شده در تحقیقات پروتئینی، تعیین توالی DNA، کروماتوگرافی ، PCR ، آماده سازی محیط کشت ، تعیین فرمول و ساخت مواد دارویی، صنعت نیمه هادی ها و زیست مولکولی ضروری است.

انواع دستگاه های آب مقطر گیری

دستگاه آب مقطر گیری جریان بالا

بسیاری از فرآیندهای کارخانه ای و آزمایشگاهی ، نیازمند میزان بالا و ثابتی از ریزش آب هستند.

دستگاه آب مقطر گیری جریان بالا، آلوده کننده های شیمیایی را به روش یون زدایی و اسمز معکوس حذف می کنند و مورد استفاده ی اینها در سیستم های اشعه ی ماورای بنفش می باشد.

میزان حجمی که دستگاه آب مقطر گیری ظرفیت بالای تک یا دو مخزنی می تواند تامین کند، تا 40 لیتر آب در هر دقیقه می باشد.

دستگاه آب مقطر گیری حاوی آب فوق خالص

به آبی فوق خالص گفته می شود که تقریباً به طور کامل عاری از آلوده کننده ها باشد. دستگاه آب مقطر گیری حاوی آب فوق خالص بخشی مهم از آزمایشگاه های موجود در عرصه های تحقیقاتی و مختلف از جمله صنعت نمیه هادی و کارخانه ای به شمار می روند.

دستگاه آب مقطر گیری حاوی آب فوق خالص، آلوده کننده های شیمیایی را از طریق اسمز معکوس و یون زدایی حذف میکند. با تابش اشعی ماورای بنفش به یک دستگاه حاوی آب فوق خالص، باکتری ها رو نابود می کند. این سیستم های تخلیص سازی آب، می توانند کربن ، آلی خیلی کمی را تولید کنند. دستگاه حاوی آب فوق خالص به اولترا فیلتر مجهز شده تا سمهای باکتریایی و بقایای DNA و RNA بجا مانده از باکتری های نابود شده را توسط اشعه ی ماورای بنفش حذف کند و منجر به تولید آبی شود که محتوای کربن آلی کل آن بسیار پایین باشد.

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

مجتبی سادهتعداد 18 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo