بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

سـانتریفیوژ آزمایشگاهی، یکی از ابزارهای آزمایشگاه تشخیص طبی است که با استفـاده از نیـروی مـوتور خود، نمونه مایع را با سرعت بسیار زیادی به چرخش در می‌آورد. بسته به اندازه و ظرفیت نمونه سانتریفیوژهای مختلفی وجود دارد . مانند تمام سانتریفیوژ ها ، سانتریفیوژهای پزشکی هم توسط اصل رسوبی مواد در سرعت بالا کار می کنند که در آن شتاب جاذبه ای مرکزی ، باعث جدا شدن مواد به دو نوع ناحیه کم و پر تراکم می شود.

انواع سانتریفیوژ

انواع مختلفی از سانتریفیوژ ها طراحی و ساخته شده است.

1- سانتریفیوژ افتراقی: اغلب برای جدا کردن ارگان خاصی از مجموعه سلول ها برای بررسی قسمت خاصی از سلول های بدن مورد استفاده قرار می گیرد.  
2- سـانتـریفیـوژ ایـزوپیکنیـک: اغلـب بـرای جـدا کـردن نـوکلـوئیک اسید ها مانند DNA مورد استفاده قرار می گیرد.  
3- سانتریفیوژ گرادیان ساکاروز: اغلب برای تخلیص ویروس های انولوپ دار  یا ریبوزوم ها مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین برای جداسازی ارگان خاصی از عصاره سلولی خام از این نوع سانتریفیوژ استفاده می شود.

‌انواع مختلفی از سانتریفیوژ آزمایشگاهی وجود دارد:

1- میکرو سانتریفیوژ: دستگاهی است برای کار در حجم بین  2/0 تا  2 میلی لیتر (میکروتیوب ها) ساخته شده، حداکثر 96 لوله را می توانند پشتیبانی کنند ، طراحی کوچک و کاملی داشته و حداکثر 30000 گرم وزن دارند.  
2- سانتریفیوژ بالینی یا کلینیکی: دستگاهی است برای کاربردهای بالینی مانند لوله های انتقال خون و دارای سرعت کمتری هستند.  
3- سانتریفیوژ چند منظوره رومیزی: دستگاهی برای کار با تیوب های بزرگ و دارای تنوع بسیار زیادی هستند.  
4- سانتریفیوژ: STAND ALONE دستگاه های سنگین مانند اولترا سانتریفیوژ
بسیاری از سانتریفیوژ ها دارای سیستم خنک کننده یا بدون سیستم خنک کننده هستند.

طراحی  

سانتریفیوژ آزمایشگاهی در شیمی ، زیست شناسی و بیوشیمی برای جداسازی  مواد جامد ازمایع در یک سوسپانسیون  مورد استفاده قرار می گیرد. مواد جامد می تواند تـرکیبـات غیـر محلـول ، بیـومـولکـول هـا ، ارگـان هـای سلـولـی یـا سلـول کامل باشد. سانتریفیوژ‌ها   از نظر سرعت و ظرفیت بسیار متنوع هستند. سانتریفیوژ ها معمولا دارای روتوری هستند که در آن 2، 4، 6 یا چاه های بسیار زیاد هستند که در آن ها لوله های آزمایش قرار می گیرد. زمانی که یک سوسپانسیون در یک دستگاه سانتریفیوژ قرار می‌گیرد ، مواد جامد در ته لوله آزمایش ته نشین می شوند و باعث ایجاد یک دیواره مخلوطی می شود. این دیواره باعث می شود تا مایع رویی به آسانی از سوسپانسیون جدا شود.

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

مجتبی سادهتعداد 18 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo