بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

شناسایی آنالیت، اولین مرحله در این نوع سنجش محسوب می شود. این عمل توسط آنتی بادی انجام می پذیرد. به عبارتی جزء لاینفک هر سنجش ایمنی واکنش میان آنتی ژن و آنتی بادی است.

در برخی موارد در محدوده معینی از غلظت آنتی ژن و آنتی بادی انجام واکنش منجر به تشکیل رسوب قابل رؤیت (قبل یا بعد از رنگ آمیزی) می گردد. اما در اغلب موارد، قبل و بعد از انجام واکنش آنتی ژن و آنتی بادی تغییر قابل مشاهده ای وجود ندارد، به همین دلیل وجود سیستم نشانه گذاری ضروری به نظر می رسید. همانطور که اشاره شد در اولین سنجش کمی ایمنی، محققان از مواد رادیواکتیو برای نشاندار سازی استفاده نمودند. جالب است بدانید یک نوع طبقه بندی سنجش های ایمنی بر اساس نوع نشاندار سازی سنجش بنا شده است. به عنوان نمونه، سنجش های ایمنی رادیواکتیو، سنجش های ایمنی آنزیمی، سنجش های ایمنی فلوئورسانس و...

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

مجتبی سادهتعداد 18 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo