بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

وقتی DNA دناتوره بشود ، تک رشته هایی DNA می توانند با سایر مولکول های DNA یا RNA تک رشت های با جفت شدن بازهای مکمل، مولکول هیبرید دو رشته ای تشکیل دهند. این جفت شدگی را هیبریداسیون نوکلیک اسید و یا به اختصار هیبریداسیون نامیده می شود که کاربرد گسترده ای در تشخیص، تعیین ویژگی و شناسایی قطعات DNA دارد.

قطعات نوکلیک اسید تک رشته ای که قبلا هویت آن ها شناخته شده است که پروب نوکلیک اسید یا پروب می نامند در هیبریداسیون استفاده می شود. پروب ها می توانند رادیواکتیو باشند یا با مواد شیمیایی رنگی و یا موادی که منجر به تولید فلورسنت می شوند برچسب دار می شوند.

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

مجتبی سادهتعداد 18 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo