بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

تست الایزا را در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی بکار می برند بدین ترتیب که یکی از این دو ماده در بستر جامد ثابت می شود و برای ردیابی دومی بکار گرفته می شود، اما اساسا برای ردیابی هر جفت ماده ای که مثل جفت آنتی ژن و آنتی بادی به هم گرایش داشته و قدرت اتصال مناسبی نسبت به هم دارند میتواند بکار گرفته شود (مثلا لکتین به لیگاند مربوطه اش یا مولکول به گیرنده اختصاصی اش) البته این پدیده یعنی اتصال بین دو ماده ای که آنتی بادی و آنتی ژن نیستند اما گرایش به هم دارند اغلب اوقات مشکل آفرین است و برای بالا بردن حساسیت و اختصاصیت اتصال بین آنتی بادی و آنتی ژن در الایزا باید این اتصالات ناخواسته را به طریقی مهار کرده و یا کارهای جبرانی لازم را در نظر گرفت.

۱ ) تست الیزا برای جستجوی آنتی ژن: ELISA روش بسیار حساسی است که (معمولا) برای جستجوی آنتی ژن یا آنتی بادی بکار میرود در تحت شرایط تنظیم شده (از نظر غلظت یونی و pH) پروتئین ها (آنتی ژن یا آنتی بادی) به طور خودبخود تمایل دارند که به بستر جامد (در این تست plate هایی از جنس پلی استیرن) متصل شوند، ماهیت این اتصال بخوبی معلوم نشده است اما برگشت پذیر بوده و با استفاده از pH های بالاتر یا پایین تر و استفاده از غلظت های یونی بالا اتصال قطع میشود این نوع اتصال خودبخودی اگر چه ظرفیت محدودی دارد ولی با بکارگیری سیستم های تقویتی مناسبی مثل سیستم آنزیم-سوبسترا این اتصالات وسیله بسیار خوبی برای طراحی سیستم الایزا گردیده است.

برای انجام الایزا: ۱ ) ابتدا باید پروتئین مورد نظر را به کف پلیت چسباند.

۲ ) نقاط اتصال باقی مانده را باید با محلول پروتئینی مناسب مسدود کرد.

۳ ) محلول مورد آزمایش را اضافه کرد تا دو ماده همدیگر را پیدا کرده و متصل شوند

۴ ) سیستم های تقویتی اولیه را برای افزایش حساسیت آزمایش بکار گرفت

۵ ) سیستم آنزیمی نهایی را به راه انداخته و رنگ نهایی تولید شده را اندازه گرفت

حال این ۵ مرحله به تفکیک توضیح داده می شوند:

۱ ) اتصال پروتئین به کف پلیت (Coating): آنتی ژن (یا آنتی بادی) در مقادیری در حدود میکروگرم به داخل چاهک پلیت الایزا اضافه شده و فرصت داده میشود تا به مقدار کافی به کف چاهک (well) متصل شود برای اینکار بسته به نوع پروتئین بافرهای مختلفی به کار گرفته می شود و غلظت پروتئین نیز باید مناسب سازی شود در مقادیر بسیار پایین حساسیت ردیابی پایین می آید و در مقادیر بالای آنتی ژن اتصالات سستی نیز برقرار میشود که در مراحل بعدی کنده شده و هنگام شستشو آنتی ژن همراه با آنتی بادی اختصاصی دفع می شوند و لذا حساسیت تست مجددا پایین می آید.

بطور کلی این مرحله اساسی بوده و نقش زیادی در نتیجه نهایی دارد

ایده آل های مورد انتظار برای این مرحله اینها هستند: الف) مقدار آنتی ژن متصل شده به کف همه چاهک های یک پلیت باید یکنواخت باشند و کمترین واریانس را در نتیجه ایجاد کنند، بدین معنی که وقتی یک نمونه واحد را در چند چاهک مختلف منتقل نموده و آزمایش کنیم باید نتایج بدست آمده به هم نزدیک بوده و حداقل خطا را نشان دهند.

همچنین اگر آزمایش مورد نظر در حجم بالا انجام میگیرد و چند پلیت را هم زمان کوت نموده و استفاده میکنیم باید جنس پلیت ها و شرکت تهیه کننده آنها یکسان باشد تا از خطای مربوط به تفاوت در قدرت اتصال پلیت ها جلوگیری شود و ترجیحا بافر کوتینگ و زمان کوتینگ و محلول آنتی ژنی آماده شده برای کوتینگ بهتر است یکسان باشند.

ب) اتصالات برقرار شده بین آنتی ژن و بستر جامد باید به اندازه کافی محکم و قوی باشند تا در مراحل شستشوی بعدی کنده نشوند، معمولا برای آنتی ژن های عادی، اتصال دهنده اضافی لازم نیست ولی اگر آنتی ژنی استثنائاً با روش معمول به کف پلیت نچسبید یا اتصالات سستی برقرار کرد از مواد و روش های خاصی برای اتصال آنتی ژن به کف بستر استفاده می شود (مثلاً استفاده از گلوتارآلدئید یا اشعه ایکس یا …).

ج) پروتئین متصل شده نباید آنقدر کم باشد که نتواند مقادیر بالای آنتی بادی را جذب کند در این صورت غلظت های بالای آنتی بادی قابل تشخیص نخواهد بود از طرفی پروتئین متصل شده نباید آنقدر زیاد باشد که اتصالات غیراختصاصی از اتصالات اختصاصی بیشتر شوند که در این صورت جواب آزمایش قابل اغتماد نخواهد بود

برای تامین این سه هدف تمهیدات خاصی به کار گرفته می شوند که در فرصتی مناسب توضیح داده خواهند شد

۲) مرحله مسدود سازی یا بلوکینگ (blocking): نقاطی از کف پلیت که با پروتئین اختصاصی پوشانده نشده اند با استفاده از محلول های پروتئینی خنثی (از این نظر که در واکنش اختصاصی بعدی اثر سوئی ندارد) پوشانده می شوند محلول های پروتئینی برای این منظور حاوی شیر کم چربی یا آلبومین گاوی یا ژلاتین و یا کازئین میباشند. علاوه بر پروتئین از دترژانت های غیر یونی خاصی نظیر Tween 20 یا Tween 80 یا … نیز به عنوان کمکی استفاده می شوند

نوع این مواد و مقادیر بکار برده شده به صورت تجربی تعیین می شوند و با توجه به تجربیات دیگران می توان محدوده خاصی را برای کار مورد نظر امتحان کرد و بهترین غلظت را بدست آورد (چون پروتئین ها از ریشه های جانبی متفاوتی برخوردارند لذا برای پروتئین های بسیار خالص مثل پروتئین های ریکامبینانت مناسب سازی این ترکیبات در بالا بردن اعتبار نتایج بسیار کمک کننده خواهد بود).

علاوه بر پروتئین و دترژانت، غلظت یونی بافر بلوک کننده نیز اهمیت زیادی دارد و برای اتصال انتخابی پروتئین مورد نظر (از میان مخلوط پروتئینی) میتوان بافرهای مختلف و غلظت یونی متفاوت را ارزیابی کرده و بهترین بافر را برای آزمایش مورد نظر بدست آورد.

۳ ) اتصال آنتی ژن و آنتی بادی محلول مورد آزمایش که احتمال میرود حاوی مقادیر قابل ردیابی از آنتی بادی بر علیه آنتی ژن اختصاصی موجود در کف پلیت میباشد در این مرحله در بافر مناسبی تهیه شده و اضافه می شود آنتی بادی شناور در محلول، آنتی ژن متصل به بستر را پیدا کرده و به آن متصل می شود بندرت این آنتی بادی متصل به آنزیم است اما در اغلب اوقات کونژوگه آنزیمدار در مرحله بعدی بکار گرفته می شود. آنتی بادی های متصل نشده با عمل شستشو از محیط حذف می شوند بافر شستشو معمولا دارای پروتئین خنثی به کار گرفته شده در محلول بلوکان است. چرا؟ حاوی دترژانت میباشد. چرا؟ و از نظر قدرت و pH بافری مناسب برای اتصال آنتی ژن با آنتی بادی است. آنتی بادی ها، سرم ، و محلولهای بکار گرفته شده در مراحل مختلف الایزا معمولا در بافر شستشو رقیق می شوند.

۴ ) سیستم های تقویتی اولیه سیستم تقویتی اولیه قبل از سیستم تقویتی اصلی (که همانا بکار گرفتن خصوصیت آنزیمهاست) میباشد در این مرحله ما واکنش های اضافه تری را به کار میگیریم تا قدرت اندازه گیری تست (حساسیت و اختصاصیت) بالا برده شود. بدین منظور از قدرت تقویت کنندگی بیوتین-آویدین، بیوتین-استرپتاویدین، لکتین-لیگاند و … استفاده می شود.

۵ ) تقویت آنزیمی هر آنزیمی بر روی سوبسترای اختصاصی خود اثر کرده و آنرا به محصول تبدیل می کند این واکنش در طی زمان منجر به جمع شدن مقدار متنابهی از محصول در محیط می شود بدین معنی که با گذشت زمان معینی یک مولکول آنزیم می تواند مولکول های سوبسترای بسیاری را به محصول تبدیل کند این اثر افزایشی در حقیقت اساس الایزا را تشکیل میدهد. بدین ترتیب که آنتی بادی نهایی باقی مانده پس از شستشوی نهایی با مولکول آنزیم متصل است و افزودن سوبسترا در طی زمان معینی (مثلاً یک ساعت) منجر به آزاد سازی مقادیر متنابهی سوبسترا می گردد که یا خود رنگی میباشد یا در واکنش با ماده دیگری (کروموژن یا رنگزا) که به محیط اضافه شده است رنگ تولید میکند در نهایت رنگ تولید شده توسط دستگاه قرائت کننده مخصوصی خوانده شده و محاسبات لازم بر روی داده های بدست آمده انجام می گیرد اساس تست Sandwich ELISA برای اندازه گیری سیتوکین در روش الایزای ساندویچی مولکول اندازه گیری شده در واقع در بین دو مولکول مختلف آنتی بادی قرار میگیرد (ساندویچ میشود)

مثلا این روش را در مورد اندازه گیری سایتوکاین اینترفرون گاما شرح میدهیم: اساس) سلول های طحالی گرفته شده از موش های دریافت کننده واکسن در اثر تحریک با آنتی ژن اختصاصی در محیط کشت تکثیر پیدا خواهند کرد برای تعیین اینکه غالب سلول های تکثیر یابنده از نوع Th1 هستند یا Th2 باید پروفیل سیتوکینی در محیط کشت مشخص شود بدین منظور تعیین مقدار سیتوکین های IL-4 و IFN-g ترشح شده توسط سلول ها در محیط کشت مد نظر قرار میگیرد.  در این روش آنتی بادی منوکلونال ضد آنتی ژن به کف plate چسبانده میشود سپس فرصت داده میشود تا آنتی ژن (در این تحقیق سیتوکین IL-4 و IFN-g ) به آن متصل شود در مرحله بعدی آنتی بادی پلی کلونال ضد آنتی ژن اضافه میشود که متصل به آنزیم پراکسیداز HRP است و اضافه شدن سوبسترا همراه با کروموژن منجر به ایجاد محصول رنگی میشود که توسط دستگاه ELISA Reader قرائت میگردد چون در این روش آنتی ژن در بین دو آنتی بادی قرار میگیرد لذا به ساندویچ مشهور شده است.

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

ستاره سهیلتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo