بایو موادشبکه تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات زیستی
  •   چهارشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بایو مواد

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

استخراج RNA فرآیندی است که طی آن RNA کل موجود در یک نمونه هموژنیزه شده سلولی جدا و تصفیه می‌شود. این روش آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و... کاربرد ویژه‌ای دارد و یکی از پیشنیازهای ضروری در فرآیندهایی همچون PCR و RT-PCR ، نورترن بلاتینگ و دیگر روشها می‌باشد.

مراحل استخراج RNA

روش‌های مختلفی برای استخراج RNA وجود دارد که از میان آنها به روش زیر که طی هفت مرحله انجام می‌شود اشاره می‌گردد.

۱. برداشت بافت

نخستین مرحله از استخراج RNA است که طی آن بافت مرود نظر از میان مجموعه بافتی بدن جدا می‌شود که برای این منظور می‌توان از پروتئازها استفاده نمود. گاهی نیز در محیط آزمایشگاه بافت‌های آماده در ته فلاسک وجود دارند که برای جدا کردن آنها از تریپسین و EDTA استفاده می‌شود.

۲. همگن سازی

در دومین گام باید RNA و دیگر اجزای سلولی را از محاصره غشایی خارج نموده که بدین منظور باید مجموعه سلولی را تخریب کرده و ترکیبی همگن بدست آورد. RNX-Plus یا Trizol در این مرحله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۳. جداسازی فازها

در این مرحله RNA را از DNA و پروتئین‌های سلولی جدا می‌نمایند. پس از اضافه نمودن کلروفرم به نمونه آنرا تحت شرایط ویژه‌ای سانتریفیوژ کرده که در پایان سه فاز تفکیک شده را حاصل می‌نماید. فاز زیرین مربوط به پروتئین‌ها، فاز میانی مربوط به DNA و فاز رویین مربوط به RNA می‌باشد.

۴. رسوب سازی RNA

در این مرحله پس از انتقال فاز رویین به لوله‌ای دیگر با استفاده ایزوپروپانول و سپس سانترفیوژ RNA را رسوب می‌دهیم.

۵. شستشوی RNA

ششتشوی رسوب RNA با استفاده از اتانول ۷۵٪ گام پنجم را تشکیل می‌دهد. نکته: در استخراج DNA شستشو با الکل ۷۰٪ انجام می‌شود ولی در استخراج RNA با الکل ۷۵٪

۶. محلول سازی RNA

انحلال رسوب RNA با استفاده از DEPC treated Water ششمین گام از استخراج RNA می‌باشد

۷. تجزیه و تحلیل RNA

آخرین گام سنجش صحت استخراج RNA می‌باشد که از دو طریق اسپکتروسکوپی یا الکتروفورز کمیت یا کیفیت کار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

جدیدترین محصولات و خدمات بازار

فعال ترین کاربران بازار بایو مواد

امیررضا ضیائیتعداد 20 محصول/خدمت  

فاطمه کامرانتعداد 15 محصول/خدمت  

ستاره سهیلتعداد 15 محصول/خدمت  

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

سبد خرید و فروش محصولات و خدمات

Item removed. Undo